Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok” (program w załączeniu).

Szkolenie odbędzie się  na profesjonalnej platformie do szkoleń w trybie online.

Szkolenie odbędzie się w dwóch turach 4 i 5 marca 2021 roku w godzinach 9.00-14.30 i kierowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych W związku z tym prosimy o poinformowanie o planowanym szkoleniu kierowników jednostek organizacyjnych.

Szkolenie prowadzić będzie Pan Damian Grzelka Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań na czacie.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 120 zł i obejmuje wykłady oraz materiały szkoleniowe, które zostaną udostępnione uczestnikom po szkoleniu na portalu zgłoszeniowym. Wpłaty należy wnosić na rachunek dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane pocztą.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać wyłącznie elektronicznie na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do 2 marca 2021 r. Na ww. portalu zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące m.in.: wymagań sprzętowych, zasad udziału i przetwarzania danych osobowych  uczestników  szkolenia. Link do  szkolenia  zostanie przesłany na adres e mail podany przy zapisywaniu się na portalu zgłoszeniowym godzinę przed szkoleniem.

Informacje dotyczące organizacji szkolenia udzielane są po nr tel. 17 85 900 46, natomiast informacje dotyczące spraw informatycznych  pod nr 17 85 900 50 w. 118.

PDFSzkolenie 4 i 5.03.2021.pdf

 

Wersja XML